?> 2005 Boston Marathon - Ray Christensen runs with elites